Svensken som inte vill reparera sin cykel

Svensken som inte vill reparera sin cykel

Alla som någonsin ägt en cykel har nog erfarit hur mycket dem kan krångla. Kedjor som hoppar av, gnisslande pedaler, växlar som inte fungerar och punkterade däck är vanliga problem med en cykel. Ändå finns någon slags föreställning hos många att man ska kunna plocka fram cykeln efter en lång vinter utan att den ska behöva servas.

Cykelreparationer är inte vanliga i Sverige, ändå säljs varje år 600,000 cyklar. Det verkar finnas en slags slit-och-släng mentalitet kring just cyklar, till skillnad mot andra fordon. Samma person som hostar upp tiotusentals kronor på att reparera bilen skulle aldrig kunna tänka sig att betala för att någon skulle fixa de trasiga bromsarna på cykeln. Logiskt, kanske någon tycker, eftersom värdet på en bil är så mycket högre än på en cykel. I Danmark har dock cykeln en helt annan status som fordon, och där finns utbildade cykeltekniker.

Ont om cykelrepartörer

I Sverige saknas en utbildning för cykeltekniker, trots att cyklarna har blivit allt mer avancerade. Allt fler väljer att cykelpendla och elcykeln har börjat slå igenom på marknaden. De cykelreparatörer som finns i landet är antingen självlärda eller upplärda av någon som arbetar med samma sak. Vissa tror att en bristande status för yrket i Sverige beror på att det saknas en kvalificerad utbildning. Intresseorganisationen Cykelbranchen har velat införa en liknande reparatörsutbildning som den de har i Danmark, men förslaget har nekats hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Samtidigt pågår ett generationsskifte i verkstäderna och de som är yngre och ska ta över de äldre mekanikerna ser kanske inte cykelreparatör som ett yrke. En orsak till det tros vara just avsaknaden av en utbildning.

Utbildningen i Danmark är seriös och lagd på flera olika nivåer. De som kommer ut från skolan blir färdiga cykelreparatörer. En cykelreparatör ska kunna reparera och laga mer avancerade cyklar, mer än bara laga en punka på ett däck. Enligt Cykelbranschen är det stor brist på denna kunskap i Sverige, och man menar att det framförallt därför finns ett stort behov av en utbildning. Det återstår att se om organisationen får sin vilja igenom, och om också svenskens cykel får sin efterlängtade service. Man kan dock alltid så klart ta hand om sin ckel på egen hand genom att köpa cykeldelar. Allt med cykeln är inte svårt att reparera även om en del så klart kräver mer kunskap än vad de flesta besitter.

Vilket kreditkort

Att välja rätt kreditkort är inte helt lätt. Detta inte minst eftersom det finns över 70 olika kort att välja mellan. Vilket av alla dessa ska man välja? I den här texten berättar vi mer om vad du ska tänka på när du väljer och jämför kreditkort.

Utgifter med kreditkort

En del personer tecknar kreditkort främst för att skapa så flexibla betalningslösningar som möjligt. Alla kort erbjuder kortägaren att skjuta upp betalningen av fakturan genom att bara betala en del av skulden. I detta fall uppstår räntekostnad för det belopp som inte betalas. Men det finns även kort med flera flexibla återbetalningssätt. Det kan vara räntefri delbetalning vid köp över en viss summa eller att räkningar kan betalas med kreditkortet.

En del kort är helt fria från avgifter. Det finns kort som varken har årsavgift, uttagsavgift eller valutapåslag vid köp i utlandet. Det är självklart en stor fördel för de som vill göra flera kontantuttag med kortet alternativ ha ett kreditkort med sig på resan. Och även om kortet kanske inte är avgiftsfritt så är avgifter definitivt något du borde jämföra när du väljer kreditkort. Tänk på dina behov när du tittar på avgifterna! En annan utgift vid kreditkort är räntan. Ett stort antal kort har en ränta kring 15% men så finns det några som sticker ut ur mängden med en ränta ner till 4-6%. Det skapar en stor skillnad i räntekostnad för de som ofta vill skjuta fram betalningen av kreditkortsskulden.

Inkomster en viktig grund

Du kan även spara, bland annat genom rabatter. I stort sett alla kreditkort ger rabatter. Däremot skiljer det extremt mycket hur stora rabatter som ges och hos hur många samarbetspartners. Det finns kort som ger mycket rabatt och andra som ger lite. Till exempel finns kort som varje månad ger 5-25% rabatt inom en specifik bransch. I december ges exempelvis 10% på inköp hos leksaksbutiker. För småbarnsfamiljer finns det alltså stora summor att spara bara på att använda ett sådant här kort i december. Det finns även bonusar att hämta. Generellt har bonusprogrammet försämrats något sedan början av 2016. Då valde en rad bolag att sänka bonusen på sina kort. Detta efter ett EU-beslut som reglerade den kostnad som kortföretagen får ta ut från butikerna där korten används. Men det finns fortfarande kort som ger mycket fördelaktiga bonusar. Kort kan ge 1% i bonus på alla inköp. Hos flera kort går det att få ännu högre bonus men som då enbart gäller inom en viss butikskedja.

Tre olika bolag du kan öppna sparkonton hos

På ett sparkonto kan du spara pengar både på kort och lång sikt. Det finns olika typer av konton, både sådana där du fritt kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. Skyddet för ditt sparkapital varierar beroende på vilken slags bolag du sparar hos. Här listar vi tre olika bolag du kan spara hos.

Spara hos bank eller kreditmarknadsbolag

Du kan ha ett sparkonto hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag. För att få ta emot pengar från privatpersoner och företag för insättning på konto måste de ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparkonton i sådana bolag är tryggt eftersom sparandet skyddas av en statlig insättningsgaranti.

Spara hos inlåningsföretag

Du kan också spara hos inlåningsföretag. De är registrerade hos Finansinspektionen, men står inte under någon tillsyn. Vid registreringen kontrolleras enbart ägare, ledning och företagets interna regler om penningtvätt. När du sparar hos ett inlåningsföretag finns det ingen insättningsgaranti. Det innebär att du riskerar att förlora hela det insatta beloppet om företaget skulle gå i konkurs. Därför får inlåningsföretag högst ta emot 50 000 kronor från en och samma konsument.

Spara hos kooperativ sparkassa

Sparkassor inom konsument- och bostadskooperationen är en form av inlåningsföretag. När du, som medlem sparar hos kooperationen har du ingen insättningsgaranti. Beloppsbegränsningen på 50 000 kronor som finns för andra inlåningsföretag gäller inte hos de kooperativa sparkassorna, utan där kan du sätta in större belopp.

Sparformer

Du kanske, som de flesta, har funderat på om ditt val av sparande är det bästa. Det finns många olika typer av sparande och alla har de sina fördelar och nackdelar. Antingen du är en aktiv eller inte så aktiv sparare så finns det alltid något som passar alla.

Man kan säga att olika former av sparande passar bra vid olika tillfällen i livet. När man ska välja en sparandeform bör man fundera över varför man vill spara pengar och hur länge man planerar att ha sitt sparande.

Aktier och Fonder

Är ditt mål att spara på lång eller medellång sikt och är beredd att ta en risk med pengarna och istället ha chans till en högre avkastning så kan sparande i fonder eller aktier rekommenderas. Om man vill göra det enklare för sig så finns det speciella fondpaket som man kan spara i. Fördelen med fonder är att man sprider riskerna eftersom pengarna placeras i olika bolag istället för en enskild aktie.

Vill man däremot lägga ner lite mer tid och tycker att det är kul med aktier så har man chans på en riktigt god avkastning om satsar på den sparformen.

När man sparar i fonder och aktier bör man ta i beaktande att det alltid tillkommer avgifter vid sälj, köp och dels för förvaltning av pengarna. Tänk på att alltid att välja fonder och aktier med låga avgifter.

Månadsspara

Att månadsspara innebär helt enkelt att man lägger undan en summa pengar per månad. Alltså ett regelbundet och återkommande sparande. Man kan variera månad för månad hur mycket man vill och kan lägga på sitt sparande, men oftast handlar det om en bestämd summa som man varje månad använder till sparande.

Summan som även kan dras automatiskt genom autogiro kan sättas in i aktiefonder, räntefonder eller i ett enskilt pensionssparande. Helt enligt vad behovet av ditt sparande är.

Spara på bankkonto

Om du väljer att spara pengar mer traditionellt på ett bankkonto är det bra att vara medveten om att det knappt ger någon ränta i dagsläget. Dock är detta ett bra alternativ för den som snabbt vill kunna få tillgång till sina pengar. Det finns också konton som har en något högre ränta än det vanliga bankkontot.

Till sist är det ett tips att prata att med din bank så att du får bästa alternativet just för dig och ditt behov när det gäller sparande.

Förvaltade fonder och fondförvaltning

Fondförvaltaren Advisor erbjuder sina kunder en helhetslösning, där såväl förvaltning av pensionskapital som annat fondsparande täcks. Bolaget förvaltar de egna fonderna Advisor Världen, Advisor Multihedge X2 och Advisor Multihedge. Det är med hjälp av dessa fonder som bolaget kan tillhandahålla en heltäckande tjänst för fondförvaltning.

Att förvaltade fonder har sina fördelar är tydligt, men det är oklart om den genomsnittlige spararen känner till dessa fördelar. Här går vi igenom några av de många fonder som ett sparande i förvaltade fonder för med sig.

forvaltade-fonder-och-fondforvaltning

Fördelar med förvaltade fonder

Den främsta fördelen med professionellt förvaltade fonder är att de utgör en investering som ger den enskilde spararen flera olika investeringsmöjlighet som denne annars inte hade haft tillgång till. Det är också så att det stora utbudet av förvaltade fonder gör att varje sparares individuella krav kan mötas. Oavsett om du föredrar en hög risk och en hög potentiell avkastning eller en investering med lägre risk som ger en jämn värdeutveckling över en längre tid, finns det förvaltade fonder som tillgodoser dina behov.

De största fördelarna med att spara i fonder är följande:

  • Diversifiering av portföljen
  • Professionell förvaltning
  • Ökad köpkraft
  • Bekvämlighet
  • Tillgång till andra marknader och investeringsmöjligheter

Riskspridning genom diversifiering

Förvaltade fonder kan innehålla upp till flera hundra olika värdepapper. Dessa värdepapper kan diversifieras över ett flertal olika marknader, branscher och företag samt olika typer av tillgångar. En diversifierad portfölj minskar risken för fluktuationer i din portfölj.

Ponera till exempel att en individuell sparare och en förvaltad fond har investerat i aktie A, aktie B och aktie C. Den enskilde spararen investerar 1 000 000 kronor i aktie C och fonden investerar samma summa, jämnt fördelat, i aktierna A, B och C. Om aktie Cs marknadsvärde minskar med 10 procent, förlorar den enskilde spararen 100 000 kronor, medan fondens förlust begränsas till cirka 33 333 kronor (3,3 procent).

Professionell förvaltning

Fondförvaltare är kvalificerade och erfarna yrkesmän som har specialiserat sig på att identifiera investeringsmöjligheter och förvalta portföljer. Förvaltaren har ett omfattande nät av externa kontakter och kan tillskansa sig information som den enskilde spararen bara kan drömma om, vilket gör att förvaltaren har större möjligheter att fatta rätt beslut i rätt tid åt fondspararna.

Läs mer om hur Advisor fondförvaltning hjälper dig ta hand om dina investeringar.

Handla aktier

År 1896 var tidpunkten när Dow Jones Industrial Average publicerades första gången. Mannen bakom Dow Jones, Charles Henry Dow, tog fram detta aktieindex under tiden efter det att han grundade all Street Journal. Alla som varit involverade i aktiehandel har vid ett eller annat tillfälle kommit i kontakt med Dow Jones vilket är det äldsta amerikanska aktieindex som ännu är aktuellt och publiceras. Företagen som ingår i Dow Jones index varierar och en uppdaterad lista över vilka företag som ingår i detta index finns att tillgå på deras hemsida tillsammans med utförlig information om aktiemarknaden och börsaktivitet som kan vara intressanta för investerare.

Bolag

Den som drog igång dow jones index var även delägare i Dow Jones & Company. För tillfället ägs Dow Jones av ”Dow Jones indexes” vilkas majoritetsdelägare är CME Group. Det index som Dow Jones presenterar bygger på hur 30 större bolag i USA handlat under given tidsrymd. Utifrån dessa fakta kan man få en uppskattning om hur marknaden utvecklar sig. Dow Jones har ett högt anseende och tillskrivs en hel del auktoritet vad gäller börshandeln. Fonder som bygger på index kan vara kopplade till dessa typer av statistik och därmed ha en relativt stabil utveckling. Indexfonder kallas ibland även räntefonder.

Vad som gör Dow Jones till en stabil och tillförlitlig indikation, är att Dow handlar både på NASDAQ OMX, och NYSE Euronext vilka är två av de ledande aktiemarknaderna i världen. Koppling finns också till CME Group som är majoritetsägare i Dow.