Välj en sida

Stafettsjuksköterskor, eller vikarierande sjuksköterskor, spelar en viktig roll i dagens sjukvård. De hoppar in och täcker upp för ordinarie personal när det behövs extra resurser på en avdelning eller klinik. Stafettsjuksköterskan bidrar med sin kompetens och erfarenhet för att upprätthålla en god och säker vård.

Flexibilitet och bredd

En stafettsjuksköterska måste vara flexibel och kunna hoppa in i många olika avdelningar. Detta kräver bred kompetens och förmåga att snabbt sätta sig in i nya rutiner och arbetssätt. Stafettsjuksköterskan får en inblick i hur vården fungerar på olika ställen och kan bidra med nya perspektiv och idéer. Som stafettsjuksköterska arbetar man ofta självständigt och ensam på en avdelning. Detta ställer krav på att själv ta ansvar och fatta beslut utifrån patientens behov och gällande riktlinjer. God kommunikationsförmåga är viktigt för att snabbt skapa relationer med nya kollegor och patienter.

Utmaningar

Att komma som ny på en arbetsplats och snabbt sätta sig in i nya rutiner kan vara utmanande. Det kan ibland vara svårt att hitta sin plats i arbetsgruppen som tillfällig personal. Stafettsjuksköterskan kan uppleva stress i att hinna sätta sig in i all ny information på kort tid. Fördelen för stafettsjuksköterskan är att yrket erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att arbeta på olika ställen får man ta del av nya metoder och arbetssätt. Det ger möjlighet att bredda sin kompetens och växa i sin yrkesroll.

Viktig kugge i vården

Stafettsjuksköterskor är en viktig del av dagens sjukvård för att täcka upp för personalbrist och sjukfrånvaro. De bidrar med kompetens och avlastar ordinarie personal. Stafettsjuksköterskans flexibilitet gör att vården kan upprätthållas även när bemanningen är ansträngd.