Välj en sida

Spotpris idag högre än vanligt

Spotpriset på el är idag ovanligt högt jämfört med ett normalår. Det beror på flera samverkande faktorer som påverkar balansen mellan tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Dagens spotpris är det pris som elbolagen betalar för el på den nordiska elbörsen Nord Pool...