Välj en sida

Om CBI Fastigheter

Näringsliv & företag

Detta är en webbplats helt om ekonomi och näringsliv. Det sker stora förändringar i dessa olika branscher och vi bevakar delar av dessa skiften. Ekonomi generellt är någonting som i mångt och mycket påverkar våra liv. Därför finns ett allmänintresse och en nyfikenhet som kan vara bra att nära. Vi samlar åtskillig information som rör vardagsekonomi och banker. Dessutom näringsliv och företag.

Välkommen!