Välj en sida

Att teckna en kontokredit, istället för ett lån, har flera fördelar – men även vissa nackdelar. Om det är ett bra sätt att låna pengar beror helt på det individuella ekonomiska behovet.

Låna en gång – eller flera

 • Lån
  Ett lån tecknas vid ett tillfälle, betalas ut direkt och återbetalas sedan löpande till det är återbetalt. När hela summan, och räntan, är återbetald gäller inte längre lånevillkoret. Pengarna kan alltså bara lånas en gång.
 • Kontokredit
  Med en kredit tecknas ett belopp som maximal kreditnivå. Men personen behöver inte ta ut denna summa direkt. Pengarna finns istället tillgängliga att ta ut när så behövs. När sedan återbetalning sker kan återigen summan tas ut. Till skillnad mot lån är det alltså en öppen kredit. Detta på samma sätt som ett kreditkort. Så länge som återbetalning sker varje månad återställs kreditnivån och kan återigen användas.

Återbetalning – Fast eller frivillig

 • Lån
  Återbetalning på ett lån sker löpande månadsvis. När lånet tecknas framgår det hur mycket som förväntas betalas per månad. Detta både gällande amorteringsbelopp och ränta samt ytterligare avgifter. Om låntagaren inte klarar av att betala hela beloppet kan banken kontaktas varpå en lösning eventuellt går att ordna. Ett exempel är att lånet läggs om till längre amorteringstid. Men något krav att banken ska gå med på det finns inte.
 • Kontokredit
  Med en kredit finns en betydligt mer flexibel återbetalningsmöjlighet. På månadsfakturan framgår hur stor del av krediten som är utnyttjad, ränta samt totalt belopp som maximalt behöver betalas tillbaka. Men det framgår även minsta belopp som behöver betalas. I detta fall finns alltså ett val att antingen betala lägstanivån eller ett valfritt belopp upp till högsta nivån. Även på denna punkt finns alltså en tydlig likhet mellan kontokredit och kreditkort. Detta med att valfritt belopp kan betalas på månadsfakturan.

Ränta på lån och kontokredit

Det finns både lån och kontokrediter med hög respektive låg ränta. Det är alltså inte räntenivån som primärt skiljer dem åt. Det som istället främst skiljer sig åt mellan dessa två alternativ är totalkostnaden.

När ett lån tecknas går det lätt att räkna ut dess totala kostnad. Detta utifrån att exakt samma belopp förväntas betalas varje månad. En kontokredit har flexibiliteten att återbetalas med valfritt belopp varje månad. Detta kan locka kredittagaren att enbart återbetala ett mindre belopp varje månad vilket innebär att hela krediten tar mycket lång tid att återbetala. Det i sin tur kan skapa en betydligt högre totalkostnad. Men det handlar då om hur kredittagaren agerat snarare när att kontokrediten har hög ränta.