Välj en sida

Att välja rätt bokföringsprogram för aktiebolag innebär enklare, snabbare och billigare hantering av allt från kvitton till fakturaunderlag. Som aktiebolag finns även vissa specifika lagliga krav som måste vara uppfyllda gällande bokföring.

Vilka funktioner behövs?

Bokföring, fakturering, lönehantering eller andra administrativa delar? Dagens bokföringsprogram är bara en del av en större programvara. Det går därmed enkelt att lägga till lönehantering eller kanske schemaläggning. Är det ett litet nystartat aktiebolag eller ett bolag med tiotalet anställda? Självklart varierar behovet över tid och därmed vilka ”moduler” som önskas. Men genom att välja en programvara där flera olika tjänster kan läggas till/tas bort blir det enkelt att växa över tid.

Vilken support behövs?

En punkt som skiljer stort mellan olika bokföringsprogram är vilken support dessa ger när företagaren stöter på problem. Det kan beskrivas på ett par olika nivåer:

  • Ingen support
    Företagaren bokför och sköter all administration i programmet utan support från varken en bokföringsbyrå eller programsupport.
  • Support via programmet
    Den som kör fast ringer support på bokföringsprogrammet. De kan förklara hur olika saker ska bokföras och hjälpa till med programfrågor.
  • Support via bokföringsfirma
    De flesta större aktiebolag tar hjälp av en bokföringsfirma. Detta även om företaget bokför allt själv och därmed inte köper in löpande bokföring. Men när de kör fast finns ”back-up” att fråga oavsett om det är skattetekniska eller programtekniska frågor.

Prova bokföringsprogram för aktiebolag

De allra flesta bokföringsprogram har en gratis testperiod. Det går därmed att skapa konto, testa att skapa fakturor och bokföra verifikationer under exempelvis två veckor för att testa hur programmet är uppbyggt. Därefter sägs kontot upp och nästa program testas.

Via bokföringsbyrå – Bokföringsprogram ändå viktigt

Många aktiebolag överlåter hela bokföringen till en bokföringsbyrå. Fördelen är att företagaren kan helt och hållet fokusera på sin egen verksamhet och låta proffs ta hand om allt inom bokföring. Men även i detta fall kan det spela roll vilket bokföringsprogram som används. Detta utifrån att priset kan hållas nere rejält om företagaren själv gör en stor del av bokföringen.

Exempelvis kan bokföringsbyrån använda digitala system som gör att företagaren kan fakturera, lägga in kvitton och notera uttag varpå detta automatiskt bokförs. Flera program lägger grunden för en helt och hållet digital hantering av underlagen. En smidig lösning som både underlättar hanteringen av alla papper samt minskar kostnaden för företagaren.