Välj en sida

Att hyresrätter ombildas till bostadsrätter är ett relativt vanligt fenomen, och det finns flera olika fördelar med en ombildning. Det finns dock vissa saker man bör tänka på när ens hyresrätt ska ombildas till en bostadsrätt istället.

Eventuella risker med en ombildning

Det finns främst tre risker med ombildningen av en hyresrätt till en bostadsrätt och risker med att fastigheten friköps. Dessa tre risker är: ekonomin hos den kommande eller nyblivna bostadsrättsföreningen, hur värdeutvecklingen ser ut på bostadsrätten samt utvecklingen på din individuella boendekostnad.

Dina rättigheter som hyresgäst vid ombildning till bostadsrätt

Först och främst har du rätt att påverka själva beslutet om ombildningen. Det är du som tillsammans med dina grannar i fastigheten själva bestämmer om det överhuvudtaget ska bli en ombildning. En ombildning till bostadsrätter är även en lång process och denna process kan du vara med och påverka. Även om du röstar ja till att ombildning ska ske, innebär det inte att du har bundit dig till att slutligen köpa utan köpet sker ju först när betalning av lägenheten sker. Du har också rätt att välja själv om du ens vill ombilda din lägenhet till en bostadsrätt eller om du vill bo kvar som hyresgäst till bostadsrättsföreningen. Det ska åtminstone vara två tredjedelar av de som är folkbokförda på fastigheten som vill att en ombildning ska ske.

Om du väljer att vara hyresgäst har du samma rättigheter, och skyldigheter, som gentemot tidigare hyresvärd. Dessa rättigheter inkluderar bland annat att bostadsrättsföreningen måste underhålla din bostad, att du har kvar ditt besittningsskydd samt att du kan hyra ut lägenheten i andra hand. Hyran ska vara likvärdig som andra hyresrätter, och bostadsrättsföreningen kan därmed inte chockhöja din hyra om det inte finns väldigt särskilda skäl till det.

Att ta hjälp vid ombildning till bostadsrätt

Som vi redan varit inne på, är ombildning till bostadsrätt en lång process och som kan kännas lite krävande och svårförståelig om man inte är van, inte har tid eller någon annan anledning. Då finns det hjälp att få. Det finns idag många olika företag som kan hjälpa till med ombildningen och se till att allt blir gjort och i rätt ordning.