Välj en sida

Om du har ett företag så kan det vara smart att anlita en revisor Borlänge. En sådan jobbar ofta hos en redovisningsbyrå. Du kanske funderar på vad en redovisningsbyrå egentligen har för funktion? Det är så att en redovisningsbyrå kan tillhandahålla många olika tjänster, ofta inom just redovisning. Oftast är dessa redovisningstjänster för företag ibland också för privatpersoner. Exakt vad det är för tjänster kan variera men omfattar alltid redovisning och bokföring. Redovisning innebär en dokumentation och organisering av den ekonomiska informationen för ditt företag. Anledningen att det görs är för att den ska finnas tillgänglig både internt och externt. Begreppet redovisning är rätt så stort och kan även betyda delar av bokföring. På en redovisningsbyrå jobbar redovisningskonsulter som kan jobba med hela administrationen för ett företag eller bara delar av den.

Vad innebär redovisning och bokföring?

Man kan säga att redovisning och bokföring går hand i hand. Det måste nämligen finnas en bokföring för att kunna göra en redovisning. Genom att anlita en revisor i Borlänge kan du få hjälp med dessa delar. Bokföring i sig är att du registrerar alla ekonomiska händelser i ditt företag. Det innebär inköp, försäljningar, fakturor, mottaget kapital med mera.  Detta ska bokföras och sedan redovisas individuellt så väl som att det ska summeras och redovisas tillsammans i ett bokslut eller en årsredovisning. Redovisningen är även till för att sammanställa och dokumentera ekonomisk information från ditt företag. Redovisning delas upp i extern och intern redovisning varav den externa är reglerad i lag.

Varför ska du bokföra?

Har du ett aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller en ekonomisk förening, så är du bokföringsskyldig. En bokföring är bra att ha för din egen del då det underlättar att ha en bra koll. Den hjälper dig helt enkelt att kunna följa upp din egen verksamhet på ett bra sätt. Sedan så finns det även lagar som säger att du har en skyldighet att kunna presentera en bokföring. Det då även andra intressenter kan vilja se den. Det kan vara banken, leverantörer eller Skatteverket för att nämna några. Du måste även ha ordning på din bokföring för att kunna redovisa moms, arbetsgivaravgifter och andra saker i din deklaration. Du bör bokföra löpande under året. Sedan är det upp till dig om du vill göra det på egen hand, via bokföringsprogram eller via en duktig revisor i Borlänge.