Välj en sida

Tips och råd för dig som befinner dig i en vårdnadstvist

Att inte komma överens med sin före detta partner när det kommer till ens gemensamma barn är både jobbigt och påfrestande på flera olika sätt. Det gäller dock att man försöker hålla sig lugn och sansad även om man är uppriven och stressad inombords. För att orka ta sig igenom en vårdnadstvist behöver man stöd från nära och kära och det är viktigt att man känner sig trygg i sig själv och sin roll som förälder.

Luta dig mot vänner och bekanta

En vårdnadstvist är ofta en långdragen process och man kommer troligen kastas fram och tillbaka bland alla möjliga typer av känslor. Att ha familj och vänner att prata och ventilera med är otroligt viktigt för att kunna hålla sig stark hela vägen in i mål. Se till att omge dig med personer som erbjuder sig att lyssna och stötta och ha gärna någon med dig även i rätten. Förutom att ta stöd från personer som står en nära ska man givetvis också se till att ha en bra jurist eller advokat som kan sin sak. Juridiken kan vara svår att förstå sig på och man ska aldrig representera sig själv i en sådan här situation.

Tänk på barnens bästa

Bråk och konflikter kan vara svåra att undanhålla barnen men det är viktigt att man verkligen försöker. Även om det känns tufft och svårt ska man aldrig prata illa om den andra föräldern inför barnen, och allra helst inte bråka och argumentera när dom är med. Se till att hålla barnen utanför och låt tvisten ha sin gång – försök att undvika bråk och kontakt över huvud taget om situationen är väldigt komplicerad.

Ta inte åt dig av vad som sägs

När man befinner sig i en vårdnadstvist och det finns en konflikt mellan föräldrarna är det inte helt ovanligt att det kommer anklagelser, ibland från båda håll. Ibland är det sant det som sägs och ibland inte. I vissa fall händer det att den ena säger saker bara för att såra och för att försöka förstöra och känner man att det är så är det viktigt att försöka slå ifrån sig det man bli anklagad för, utan att brusa upp. Låt inte den negativa energin komma åt dig utan fokusera på din föräldraroll så som du känner den. Klarar ni inte av att hantera situationen på egen hand, så ta hjälp via vårdnadstvistt.se.