Välj en sida

Svensken som inte vill reparera sin cykel

Alla som någonsin ägt en cykel har nog erfarit hur mycket dem kan krångla. Kedjor som hoppar av, gnisslande pedaler, växlar som inte fungerar och punkterade däck är vanliga problem med en cykel. Ändå finns någon slags föreställning hos många att man ska kunna plocka fram cykeln efter en lång vinter utan att den ska behöva servas.

Cykelreparationer är inte vanliga i Sverige, ändå säljs varje år 600,000 cyklar. Det verkar finnas en slags slit-och-släng mentalitet kring just cyklar, till skillnad mot andra fordon. Samma person som hostar upp tiotusentals kronor på att reparera bilen skulle aldrig kunna tänka sig att betala för att någon skulle fixa de trasiga bromsarna på cykeln. Logiskt, kanske någon tycker, eftersom värdet på en bil är så mycket högre än på en cykel. I Danmark har dock cykeln en helt annan status som fordon, och där finns utbildade cykeltekniker.

Ont om cykelrepartörer

I Sverige saknas en utbildning för cykeltekniker, trots att cyklarna har blivit allt mer avancerade. Allt fler väljer att cykelpendla och elcykeln har börjat slå igenom på marknaden. De cykelreparatörer som finns i landet är antingen självlärda eller upplärda av någon som arbetar med samma sak. Vissa tror att en bristande status för yrket i Sverige beror på att det saknas en kvalificerad utbildning. Intresseorganisationen Cykelbranchen har velat införa en liknande reparatörsutbildning som den de har i Danmark, men förslaget har nekats hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Samtidigt pågår ett generationsskifte i verkstäderna och de som är yngre och ska ta över de äldre mekanikerna ser kanske inte cykelreparatör som ett yrke. En orsak till det tros vara just avsaknaden av en utbildning.

Utbildningen i Danmark är seriös och lagd på flera olika nivåer. De som kommer ut från skolan blir färdiga cykelreparatörer. En cykelreparatör ska kunna reparera och laga mer avancerade cyklar, mer än bara laga en punka på ett däck. Enligt Cykelbranschen är det stor brist på denna kunskap i Sverige, och man menar att det framförallt därför finns ett stort behov av en utbildning. Det återstår att se om organisationen får sin vilja igenom, och om också svenskens cykel får sin efterlängtade service. Man kan dock alltid så klart ta hand om sin ckel på egen hand genom att köpa cykeldelar. Allt med cykeln är inte svårt att reparera även om en del så klart kräver mer kunskap än vad de flesta besitter.