Välj en sida

Till skillnad från andra typer av lån såsom bostadslån eller billån krävs ingen typ av säkerhet då man tar ett kreditlån. Det innebär att man kan låna pengar till i princip vad som helst. Dock är räntan på kreditlån högre än de lån som ger bankerna säkerhet, just eftersom långivarna tar större risker när de lånar ut pengar på detta sätt. Det finns trots detta flera situationer då ett kreditlån kan vara en god idé, och för att bättre förstå hur det fungerar kan man titta på processen då man ansöker och beviljas ett kreditlån.

Ansökan

Ansökningsprocessen vid kreditlån är mycket snabb. Oftast sker ansökan genom att man fyller i en blankett på långivarens hemsida som sedan skickas in och kontrolleras. Om man skickar in sin ansökan tidigt på morgonen en vardag får man vanligen besked redan samma dag. I vissa fall sker ansökan över telefon, exempelvis om man har frågor eller behöver vägledning i processen. Pengarna kommer snabbt in på kontot och ansökningsprocessen är därför mycket smidig.

Dessa personer får ta kreditlån

I princip vem som helst kan ta ett kreditlån, men man behöver uppnå vissa kriterier.

  • Man ska vara minst 18 år gammal.
  • Man ska vara svensk medborgare och ha svenskt bankkonto
  • Kreditupplysningen ska ha blivit godkänd
  • Ens inkomst ska vara deklarerad

Om dessa kriterier är uppfyllda kan man i princip alltid ta ett kreditlån. Det finns en risk att man blir erbjuden att låna en lägre summa än man ansökt om ifall ens ekonomi bedömts vara för dålig för det ursprungliga beloppet.

Återbetalning av kreditlån

Eftersom kreditlånets storlek varierar beroende på hur stor andel man använt kan återbetalningarna se olika ut. Det är bra att försöka lägga upp en plan för sin återbetalning och se till att man har möjlighet att betala varje månad. Vid denna typ av lån är det mycket viktigt att betalningarna utförs i tid eftersom man annars får en större påminnelseavgift. Detta kan undvikas genom att man innan låneansökan noga funderar över sina tillgångar. Genom att ha kontroll över sin återbetalning kan man undvika onödiga avgifter.