Välj en sida

Om en flexibel kredit önskas kan exempelvis en kontokredit online tecknas. Dessa har stora likheter med ett kreditkort – men det finns vissa fundamentala skillnader.

Kontokredit online – I korthet

 • Ansök om kredit
  Första steget är att ansöka om en kredit. I ansökan anges önskad kreditnivå samt personuppgifter. Det finns även krediter med fast nivå, dvs. samma för alla som får den beviljad. När ansökan skickats in tas en kreditupplysning vilken ligger till grund för om positivt eller negativt svar ges på ansökan.
 • Ta ut valfritt belopp
  Förutsatt att ansökan godkändes kommer beloppet att bli tillgänglig via kreditbolagets hemsida. Det går att logga in med Bank-ID och se tillgängligt belopp, hur mycket som utnyttjats, kommande betalningar osv. I inloggat läge går det nu att välja hur stort belopp av totalt kreditutrymme som önskas betalas ut till anmält bankkonto. Det finns alltså inget krav på att hela kreditbeloppet behöver tas ut direkt. Från att uttaget har skett uppstår räntekostnad – något som betalas på kommande månadsfaktura. Så länge inte hela kreditbeloppet har utnyttjats kan ytterligare uttag ske.
 • Betala tillbaka varje månad
  En gång per månad skickas en faktura ut. Personen som tecknas kontokrediten får nu välja hur stort belopp som önskas återbetalas. Betalas hela beloppet tillbaka uppstår inte längre någon ränta och hela beloppet kan återigen utnyttjas vid behov. Det är däremot möjligt att återbetala ett lägre belopp och skjuta upp skulden. En kontokredit online har däremot alltid en lägsta summa att återbetala per månad.
 • Återbetalad summa kan utnyttjas igen
  Varje gång som en återbetalning sker återställs kreditbeloppet som kan utnyttjas. Det innebär att uttag återigen kan ske.

Likheter och olikheter mot kreditkort

Likheten mellan ett kreditkort och en kontokredit är hur utnyttjat belopp ska återbetalas. Det sker med valfritt belopp per månad samtidigt som beloppet kan utnyttjas om och om igen. En flexibel låneform som alltid finns tillgänglig. Däremot har kreditkort alltid en räntefri period. Från att betalning skett med kortet uppstår ingen ränta fram till att fakturan ska vara betald. Den som alltid betalar hela fakturabeloppet betalar alltså inte ränta. Med en kontokredit online betalas däremot ränta från den dagen då uttag sker.

En annan sak som skiljer dem åt är att kreditkortet ges med ett flertal förmåner. Detta så som bonus, rabatter och försäkringar. Det är inget som ges med en kontokredit. En fördel med en kontokredit online är däremot att de kan beviljas till personer med betalningsanmärkning vilket inte kreditkort kan.