Välj en sida

Det finns en rad banker och finansbolag som erbjuder lån till diverse villkor. Gemensamt är att det finns en koppling mellan risk och ränta. Företag som myloan.se har byggs sina organisationer på att erbjuda enkla jämförelser av de olika långivarnas räntor och villkor. På så vis kan man som slutkonsument spara åtskilligt genom att göra informerade val i lånesituationen. Att gå igenom sin ekonomi regelbundet kan vara ett steg i att minska sina kostnader. Faktum är att en ganska stor del av utgifterna för ett hushåll kan handla om räntor på dyra lån. Att lägga om sina lån behöver inte vara svårt, även om det krävs visst engagemang. I synnerhet om man har begränsade möjligheter att få ta lån. Detta hör nära ihop med räntor och tidigare ekonomi.

Samla krediter

För den som har flera kreditkort, kan räntorna snabbt växa till sig. Det är inte ovanligt med effektiva räntor om över 19 %. Detta innebär ofta exponentiell ökning av skulden om man inte har möjlighet att betala av på grundlånet. En väg att komma bort från detta är att samla sina krediter i ett och samma lån. På så vis kan man få ner räntan och därmed öka sin möjlighet att kunna betala av skulden och bli kvitt den kontinuerliga avgiften. Det är i dessa situationer myloan.se och andra företag i denna nisch kan bidra.

Om man har bra ekonomi och vill samla sina krediter kan man ofta få en ganska låg ränta. Orsaken är att långivaren inte ser någon egentlig risk med att låna ut pengarna. Har man en bakgrund av tveksam ekonomi kan det vara en helt annan fråga. Räntan blir då i relation till risken att låna ut pengar. Även om det finns säkerheter i form av tillgångar, kan banker välja av avstå från lånet. Detta är eventuellt baserat på ett antal olika faktorer men i grund och botten rör det sig ofta om att de inte vill behöva kräva pengarna via staten. Den som har en bra inkomst utan allt för tung situation, anses ha större möjligheter att betala av skulden enligt plan. Detta innebär dock inte att man aldrig kan få låna om man har låg lön eller trassel bakom sig. Dock kan räntan bli högre.

Via myloan.se går det att få information om olika banker och långivare. Utifrån detta kan man sedan välja de som har bäst villkor och rykte.