Välj en sida

Den som är insatt i aktiehandel och har lyckats skramla ihop lite erfarenhet av trading, har förmodligen stenkoll på precis vad som menas med preferensaktier. Är man däremot nybörjare är det inte lika självklart att man känner till dessa speciella aktier, eller vilka för- och nackdelar som finns med att ha dem i sin portfölj.

Preferensaktier benämns inte sällan som en slags hybrid mellan aktier och obligationer – ett slags mellanting helt enkelt. I likhet med vanliga aktier, s k stamaktier, tas preferensaktier upp i bolagets balansräkning och räknas därmed till det egna kapitalet. Samtidigt kännetecknas de också av en förutbestämd utdelning – precis som obligationer. Den förutbestämda utdelningen innebär också att du som ägare av preferensaktier alltid har förtur till din utlovade aktieutdelning, innan någon utdelning för vanliga stamaktier betalas ut.

Många fördelar – men inte bara guld och gröna skogar

Utdelning fyra gånger per år och hög direktavkastning som vanligen ligger någonstans mellan 5-10%. Lägg därtill första tjing vid utdelning samt skydd i form av en utdelningsskuld som betalas retroaktivt till dig, om bolaget av någon anledningen inte skulle ha råd att betala ut de förutbestämda utdelningarna på angiven tid. Ja, fördelarna med preferensaktier är onekligen många – men visst finns det risker också. T ex får du kallt räkna med en ganska blygsam kursutveckling om du väljer att investera i ett bolag med preferensaktier – inte sällan markant sämre än den för de vanliga stamaktierna. Dessutom innebär den förutbestämda utdelningen att du riskerar bli stående med lång näsa om bolaget går bra och beslutar sig för att höja utdelningen löpande – när utdelningen för preferensaktier väl är bestämd, är det nämligen den som gäller. Även om företaget du investerat i plötsligt skulle gå som tåget.

Hur handlar jag preferensaktier?

Preferensaktier handlas likt vanliga stamaktier och andra finansiella instrument, smidigast via en handelsplattform på nätet. Aktierna känns enkelt igen genom att beteckningen Pref alltid finns med i aktiens namn. För att lära sig om vilka företag som erbjuder preferensaktier och vilka av dem som anses vara särskilt lovande att satsa på just nu, finns massor av bra information och analyser att ta del av på olika aktieforum och finansiella plattformar. Vare sig man är insatt i aktiemarknaden eller inte, är det alltid bra att läsa på ordentligt om företaget man är intresserad av att investera i och göra en riskanalys innan man slår till – oavsett om det gäller preferensaktier, stamaktier eller något annat.