Välj en sida

Överfallslarm ger ökad trygghet

Vid ensamarbete är det många som känner sig otrygga, kanske allra helst de som jobbar natt eller i butiker där det är stor risk för stöld. Att då ha tillgång till ett överfallslarm kan både öka känslan av trygghet men bidrar också till ökad säkerhet. Är larmet dessutom direktkopplat till en larmcentral behöver dom anställda aldrig känna sig ensamma eftersom hjälp finns bara ett knapptryck bort, och i många fall sker ett gripande direkt på platsen.

Vid nattarbete

Att jobba när de flesta andra sover gör att man befinner sig i en extra utsatt position eftersom det sällan finns andra i närheten. Många brott begås på nattetid, så som inbrott, rån och vandalisering. Jobbar man i exempelvis en nattöppen butik kan det kännas jobbigt att helt ensam stå bakom kassan när vissa personer kommer in. Bland annat så kan alkohol- eller narkotikapåverkade personer kan ha ett aggressivt beteende och då kan det vara skönt att veta att det finns en larmcentral som genom bara ett tyck på larmknappen snabbt kan bidra med hjälp till den som befinner sig i en obehaglig situation.

I värdeföremålsbutiker

Butiker som säljer dyra och stöldbegärliga varor kräver hög säkerhet och det kan vara direkt nödvändigt att ta tillgång till ett överfallslarm och kanske även videoövervakning. Det kan uppstå väldigt hotfulla situationer och ett larm ökar säkerheten för både personal och butik. Bland de hundratals rån som årligen begås sker många av dessa i just värdeföremålsbutiker och det är viktigt att ligga steget före när det kommer till säkerhet och övervakning. Det är bra att placera larmknappen i nära anslutning till kassan eller på något annat tillgängligt ställe så att personalen snabbt kan larma ifall något skulle hända. Med hjälp av kameror ökar även chanserna till att gripa förövarna vilket också såklart är bra för butiken men även den som blivit utsatt för brottet.
Det finns många utsatta yrken, speciellt i butiker, men genom att installera ett överfallslarm ökar man säkerheten i butiken, samtidigt som man skapar en säkrare vardag för sina anställda. Larmknappen för ett överfallslarm placeras ut på ett lämplig och lättillgängligt ställe i butiken så att man snabbt ska kunna larma, och därefter få hjälp på ett smidigt sätt via den aktuella larmcentralen.