Välj en sida

Alla företagslån passar inte alla företag – eller alla situationer. Genom att se på de unika fördelarna med Approva går det även att avgöra när lånet är passande.

Pengarna behövs idag

Har företaget en likviditetsbrist samtidigt som ett par fakturor behöver betalas inom 1 – 2 dagar? Har en investeringsmöjlighet plötsligt dykt upp som verkligen behöver utnyttjas? En av fördelarna med Approva är att de kan betala ut pengarna samma dag som ansökningen skickas in. Genom att hålla nere tid för handläggning och utbetalning blir detta därmed en konkurrensfördel. Det finns flera långivare som erbjuder liknande upplägg, vilka alla har stor fördel i tidsaspekten mot storbankernas process.

När en mindre summa behövs

Hos storbankerna kan flera miljoner lånas medan det hos flera mindre kreditgivare är gräns på en miljon. Hos Approva är lägsta beloppet enbart 300 000 kr. Det handlar därmed främst om låntagare som behöver göra en mindre investering, marknadsföringskampanj eller behöver tillgång till likvida medel.

  • Låna 30 000 kr – 300 000 kr
  • Amortera på 2 – 18 månader

När du kan vara personligt betalningsansvarig mot Approva

När en ansökan skickas in anges även vilken person som gjort ansökan. Det är den personen som kan bli personligt betalningsansvarig för lånet. Med detta menas att om inte lånet återbetalas av företaget kan Approva rikta kravet mot den personen. Att vara personligt betalningsansvarig (personlig borgen) är mycket vanligt inom företagslån där ingen egendom används som säkerhet. Alternativet är att sätta fastighet, aktier eller annat med högt värde i pant till banken – men detta är inte möjligt hos Approva då de erbjuder företagslån utan säkerhet.

När ingen skuld finns hos Kronofogden…

Att få företagslån med ett företag som har skuld hos Kronofogden är extremt svårt. En sådan skuld påvisar att företaget haft mycket svårt att betala sina skulder tidigare och skapar därmed en väldigt svag kreditvärdighet. I det fall som företaget återbetalar denna skuld kommer fortfarande betalningsanmärkningen vara aktiv men då ökar i alla fall chansen att få ett lån.

När fast månadskostnad önskas

Företagslån kan ha fasta avgifter, räntor eller bägge. Approva har valt att enbart ta en fast kostnad varje månad. Därmed finns ingen risk för ränteändringar under lånets löptid och det är tydligt vad det kommer att kosta företaget.

Men kom ihåg – jämför alltid flera lånelösningar då kostnad, administration och service kan skilja en hel del.