Välj en sida

Lediga lokaler i Stockholm

Innan du börjar gå på visningar av diverse lokaler och skriver på något kontrakt är det viktigt att du analyserar vilka behov ditt företag har. Detta är nämligen avgörande för att du ska kunna hitta lediga lokaler i Stockholm som passar perfekt. En annan faktor kan vara att lokalen skall representera verksamheten du driver. Det kommer vara ert ansikte utåt och skall se ut därefter. Är det lager man söker kanske man behöver söka sig längre ut då det är svårt att hyra lager i Stockholm. Här är ett par saker som bör tas i åtanke:

  • Hur stort utrymme behövs?
  • Behöver ni ett lager?
  • Ska ni ha kundmöten?
  • Behöver lokalen ligga centralt?
  • Kommer företag med stor sannolikhet att växa?

För verksamheter som arbetar i kontorsmiljö och som kanske har kundbesök och liknande relativt ofta är det otroligt viktigt hur lokalen ser ut. Det är varken inspirerande eller motiverande att jobba i en mörk, smutsig eller bullrig miljö. Satsa på en lokal som är ljus och fräsch och som gärna har nära till restauranger eller caféer. Om ni förväntas växa inom de närmsta åren kan det vara värt att satsa på en större lokal redan från början så att ni slipper flytta igen efter bara något år.

Läget är viktigt

Oavsett om du driver en butiksverksamhet eller har ett kontor är läget ofta avgörande för framtida samarbeten och arbeten. Ligger din lokal mer centralt och det är lättare att ta sig dit blir det betydligt enklare att hålla kundmöten. Dessutom blir det lättare för den egna verksamheten om lokalen ligger nära samarbetspartners eller leverantörer. Några fler punkter som är bra att reflektera över är:

  • Behöver lokalen ligga nära kunder eller leverantörer?
  • Finns det konkurrens? Kan du få fördelar baserat på läge?
  • Vilken typ av transportbehov har företaget?
  • Behöver du parkeringsmöjligheter för kunder och personal?
  • Vilken budget finns?

Priset är såklart avgörande för vad ditt företag kan lägga på att hyra en lokal i Stockholm. Men att välja det billigaste alternativet kan ibland vara osmart då det kan bli dyrare i längden. Kanske har ett billigare alternativ inte samma estetik som går i linje med din verksamhets image. Eller om lokalen istället ligger i ett mer svåråtkomligt område kan det ge förlorad arbetstid eller ledig tid om man skall iväg och äta eller träna under lunchen.