Välj en sida

Kapitalförvaltning – På flera nivåer

All kapitalförvaltning har samma mål – att förvaltat kapital ska nå en viss avkastning. Men förvaltningen kan ske på flera olika sätt beroende på hur aktiv som personen som äger kapitalet vill vara inom förvaltningen. Vad som passar bäst beror delvis på hur mycket tid som vill läggas ner och självklart det egna intresset.

Ena alternativet inom kapitalförvaltning är diskretionär förvaltning vilket innebär att du som kund inte behöver göra något alls. En kapitalförvaltare har ansvar för att ta fram en investeringsprofil som passar kunden helt utifrån risknivå, placeringshorisont och intresse. Självklart tar man även hänsyn till målet med investeringen och den avkastning som efterfrågas.

Detta är alltså en kapitalförvaltning som passar för de som varken har tid eller intresse att följa sina investeringar löpande. Man överlämnar ansvaret till en kapitalförvaltare som ändå måste hålla sig till vissa regler gällande vad man får investera i och hur dessa investeringar får ske. Självklart kan man ändå följa utvecklingen löpande och ha kontakt med förvaltaren.

Det andra alternativet är att istället välja rådgivande kapitalförvaltning. I likhet med ovan har man som kund kontakten med en personlig kapitalrådgivare men det är inte rådgivaren som tar besluten om investeringarna eller genomför dessa. Rådgivaren kan istället ge råd och tips utifrån den placeringsstrategi som kunden har. Sedan får kunden avgöra om investering ska ske utifrån dessa råd eller inte.

Ett alternativ som alltså passar bäst för dig som har intresse för investeringar men känner att du ändå vill ha stöd gällande analyser och marknadstrender.

Det tredje alternativet är ett en mycket aktiv förvaltning där man som kund för diskussioner och samtal med sin kapitalförvaltare kring aktiehandel med kortare investeringshorisont. Till skillnad mot de två andra investeringsprofilerna ovan är detta mer kortsiktig investering där man snarare söker efter möjligheter till lönsamma värdeökningar inom vissa aktier.

Behövs kapitalförvaltning?

Är det värt att betala för aktiv kapitalförvaltning? Till stor del beror det på hur stora summor som ska investeras men även hur man ser på sina investeringar. Samtidigt är det en tjänst som ingår gratis hos många banker för de kunder som har Private Banking. En tjänst som nås vid stora belopp investerade i bankens olika tjänster.