Välj en sida

Genom att ha ett inbrottslarm minskas risken för inbrott avsevärt. Skulle det ändå ske begränsar larmet omfattningen av stölden samt påkallar uppmärksamhet från de som är i närheten och ibland även larmbolag. Det är i regel ett skalskydd men ett inbrottslarm kan även byggas upp av flera olika enheter.

Först kommer skalskyddet. Det är vad de flesta förknippar med ett inbrottslarm. På en dörr kan det exempelvis sitta magnetkontakter som larmar när de inte längre är tillräckligt när varandra. På fönster kan även glasdetektorer samt vibrationsdetektorer sitta. Ibland används även linjedetektorer på inbrottslarm för att skapa en säkerhet över en viss ”linje”.

Sedan kommer det som kallas för försåtsskydd. Det är inbrottslarm som utlöses när någon passerar eller rör sig inom ett specifikt område. Här används rörelsedetektorer till inbrottslarmet som reagerar och larmar. Detta är vanligt inom inbrottslarm som ett komplement till skalskyddet. Skulle en person exempelvis gömma sig i lokalen över natten (exempelvis i en butik) kommer personen att upptäckas av rörelsedetektorerna – men inte av brytsensorerna.

Ett annat larmsystem är volymskydd. Med detta menas att skyddet gäller för ett utrymme, vanligtvis en lokal, en yta eller ett specifikt område. Även här är rörelsedetektorer vanligast.

Skydda ditt hem och dina värdesaker

Vill man sätta ett extra skydd på en specifik egendom används punktskydd. Med punktskydd menas att larmet helt är kopplad till en enda punkt (en eller flera saker). Ett exempel kan vara att man punktskyddar en tavla eller en staty. Larmet kan därmed vara på även om skalskyddet och övriga larmsystemet är bortkopplat. Detta är därmed inte ett specifikt inbrottsskydd men skyddar mot stöld (vilket även är inbrottslarmets primära funktion).

När det kommer till egendomsskydd är det vanligt med vibrationsdetektorer. Ett av de allra enklaste larmen inom denna kategori används för att skydda datorer, väskor och annan egendom på allmänna platser. En liten ”puck” läggs på väskan, mobilen, datorn eller annan egendom och skulle pucken röra på sig går larmet till valfri telefon som har sammankopplande app.

På samma sätt kan vibrationslarm monteras på specifik egendom även om det inte speciellt vanligt hos privatpersoner. Det är däremot ett kompletterande larm i det fall som man vill kunna stänga av andra larmdelar och ändå få tryggheten i ett fungerande larmsystem.