Välj en sida

År 1896 var tidpunkten när Dow Jones Industrial Average publicerades första gången. Mannen bakom Dow Jones, Charles Henry Dow, tog fram detta aktieindex under tiden efter det att han grundade all Street Journal. Alla som varit involverade i aktiehandel har vid ett eller annat tillfälle kommit i kontakt med Dow Jones vilket är det äldsta amerikanska aktieindex som ännu är aktuellt och publiceras. Företagen som ingår i Dow Jones index varierar och en uppdaterad lista över vilka företag som ingår i detta index finns att tillgå på deras hemsida tillsammans med utförlig information om aktiemarknaden och börsaktivitet som kan vara intressanta för investerare.

Bolag

Den som drog igång dow jones index var även delägare i Dow Jones & Company. För tillfället ägs Dow Jones av ”Dow Jones indexes” vilkas majoritetsdelägare är CME Group. Det index som Dow Jones presenterar bygger på hur 30 större bolag i USA handlat under given tidsrymd. Utifrån dessa fakta kan man få en uppskattning om hur marknaden utvecklar sig. Dow Jones har ett högt anseende och tillskrivs en hel del auktoritet vad gäller börshandeln. Fonder som bygger på index kan vara kopplade till dessa typer av statistik och därmed ha en relativt stabil utveckling. Indexfonder kallas ibland även räntefonder.

Vad som gör Dow Jones till en stabil och tillförlitlig indikation, är att Dow handlar både på NASDAQ OMX, och NYSE Euronext vilka är två av de ledande aktiemarknaderna i världen. Koppling finns också till CME Group som är majoritetsägare i Dow.