Välj en sida

Ett av Sveriges största företag inom hem- och företagslarm presenterar ”vanliga frågor” på sin hemsida. Här följer en sammanfattning av dessa fyra frågor och svar.

Hur fungerar ett företagslarm?

Ett larm kan vara uppbyggt av en rad olika komponenter. När dessa triggas aktiveras larmet varpå exempelvis en siren kan ljuda samtidigt som larmoperatörer ser på video vad som händer och kan agera. De vanligaste komponenterna inom ett företagslarm är:

  • Rökdetektorer – Vanligtvis kallade för brandlarm. Upptäcker rök och värme och är sammankopplade så att samtliga enheter larmar oavsett vilken som triggats igång.
  • Inbrottslarm – Brytlarm som monteras på dörrar och fönster.
  • Rörelsedetektorer – Kameror som uppfattar rörelser och aktiveras av detta.
    Det finns även andra delar som exempelvis driftslarm, fuktdetektorer, besöksräknare m.m.

Vilket larm är bäst att använda?

Vilket företagslarm som är bäst beror helt på kundens behov och vilka larmenheter som erbjuds. Det bästa är att boka ett gratis företagsbesök av en tekniker som därmed kan förklara olika funktioner och tjänster som just det företaget erbjuder. Om det inte upplevs ge tillräcklig trygghet kan ytterligare larmbolag kontaktas varpå de får tillfälle att visa upp sina erbjudanden.

Vem får installera företagslarm?

Vem som får installera företagslarm beror på vilket slags larm det handlar om. De absolut billigaste modellerna kan köpas i flera teknikbutiker och monteras på egen hand. Däremot ingår då inte utryckning av väktare eller hantering av ärendet av larmoperatör. Istället skickas enbart pushnotis via dess app eller sms när en larmenhet aktiveras.
Är det ett bolag som monterar enheterna krävs det att detta bolag har gällande certifieringar och tillstånd. Om stora och etablerade bolag anlitas bör detta vara en självklarhet. Är det däremot ett mindre känt bolag som anlitas bör dessa certifieringar kontrolleras innan avtal skrivs under.

Vad kostar det?

Då företagslarm är en komplex produkt är det mycket svårt att ange ett riktpris. Det är ju extremt stor skillnad mellan ett företag som enbart behöver brytsensorer på dörren och de som vill ha ett komplett skalskydd och inre skydd.

Det som primärt avgör priset är antalet enheter som ska monteras upp. En del larmbolag säljer dessa enheter till kunden vilket innebär en hög initial kostnad och därefter en lägre löpande kostnad. Andra hyr enbart ut sina produkter vilket skapar en jämnare kostnad över tid – men högre totalkostnad på lång sikt.