Välj en sida

Fondförvaltaren Advisor erbjuder sina kunder en helhetslösning, där såväl förvaltning av pensionskapital som annat fondsparande täcks. Bolaget förvaltar de egna fonderna Advisor Världen, Advisor Multihedge X2 och Advisor Multihedge. Det är med hjälp av dessa fonder som bolaget kan tillhandahålla en heltäckande tjänst för fondförvaltning.

Att förvaltade fonder har sina fördelar är tydligt, men det är oklart om den genomsnittlige spararen känner till dessa fördelar. Här går vi igenom några av de många fonder som ett sparande i förvaltade fonder för med sig.

forvaltade-fonder-och-fondforvaltning

Fördelar med förvaltade fonder

Den främsta fördelen med professionellt förvaltade fonder är att de utgör en investering som ger den enskilde spararen flera olika investeringsmöjlighet som denne annars inte hade haft tillgång till. Det är också så att det stora utbudet av förvaltade fonder gör att varje sparares individuella krav kan mötas. Oavsett om du föredrar en hög risk och en hög potentiell avkastning eller en investering med lägre risk som ger en jämn värdeutveckling över en längre tid, finns det förvaltade fonder som tillgodoser dina behov.

De största fördelarna med att spara i fonder är följande:

  • Diversifiering av portföljen
  • Professionell förvaltning
  • Ökad köpkraft
  • Bekvämlighet
  • Tillgång till andra marknader och investeringsmöjligheter

Riskspridning genom diversifiering

Förvaltade fonder kan innehålla upp till flera hundra olika värdepapper. Dessa värdepapper kan diversifieras över ett flertal olika marknader, branscher och företag samt olika typer av tillgångar. En diversifierad portfölj minskar risken för fluktuationer i din portfölj.

Ponera till exempel att en individuell sparare och en förvaltad fond har investerat i aktie A, aktie B och aktie C. Den enskilde spararen investerar 1 000 000 kronor i aktie C och fonden investerar samma summa, jämnt fördelat, i aktierna A, B och C. Om aktie Cs marknadsvärde minskar med 10 procent, förlorar den enskilde spararen 100 000 kronor, medan fondens förlust begränsas till cirka 33 333 kronor (3,3 procent).

Professionell förvaltning

Fondförvaltare är kvalificerade och erfarna yrkesmän som har specialiserat sig på att identifiera investeringsmöjligheter och förvalta portföljer. Förvaltaren har ett omfattande nät av externa kontakter och kan tillskansa sig information som den enskilde spararen bara kan drömma om, vilket gör att förvaltaren har större möjligheter att fatta rätt beslut i rätt tid åt fondspararna.

Läs mer om hur Advisor fondförvaltning hjälper dig ta hand om dina investeringar.