Välj en sida

Genom att investera i Kameo fastighetslån och krediter ges en diversifiering mot börsen, stabil och förväntad avkastning varje månad samt exponering mot en växande fastighetsmarknad. Ofta nämns fördelarna – men vilka nackdelar och risker finns?

Svårt att hitta lediga projekt

Efter att ett gratis konto har skapats är nästa steg att välja vilka Kameo fastighetslån och krediter som investering önskas ske i. Det finns däremot väldigt många investerare i förhållande till investeringsobjekt. Det innebär att många projekt blir fullbokade efter någon timme från att de lanserats. För att snabbt kunna investera är en fördel att ha mailnotifiering på, för nya lån på plattformen, och sedan direkt investera när information kommer om nya lån.
Denna nackdel kan däremot även ses som en fördel. Tjänsten är så populär att det ibland kan vara svårt att investera sitt kapital.

Så beskattas Kameo fastighetslån och krediter

Kameo rapporterar automatiskt till Skatteverket vilket innebär att samtliga ränteintäkter kommer att vara förtryckta på deklarationen. Beskattning av Kameo fastighetslån och krediter sker med 30 % av vinsten, dvs. ränteintäkten. Om investering sker i ett lån som förväntas ge 10% per år kommer det innebära att investeraren får behålla 7 % i avkastning efter skatt. Det bästa är att investera inom ett ISK men det går enbart med börsnoterade värdepapper.

  • Investering i lån sker alltid med 30 % kapitalvinstbeskattning
  • Investering i börsnoterade värdepapper kan handlas inom ISK
  • Det finns vissa fastighetsräntefonder som enbart investerar i fastighetslån

Kan du förstå risken?

I flera recensioner på internet nämns att en nackdel med Kameo är att de flesta investerare inte själv kan beräkna risken. Är det riskfyllt om ett fastighetsbolag vill bygga lagerlokaler i Solna – eller mer riskfyllt om bostäder byggs i Nora? Även om det framgår vilket företag det är som vill låna pengar så är det svårt att skapa sig en tydlig bild av risknivån. Till dess försvar kan sägas att liknande svårigheter finns vid de flesta investeringar. Detta oavsett om det är investering i guld eller aktier.

Bundet kapital

Vid investering i Kameo fastighetslån och krediter blir investerat kapital bundet under lånets löptid. Det går inte att ta ut pengarna i förtid – även om rykten skulle ange att låntagaren fått kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar.
En fördel är däremot att Kameo erbjuder relativt korta löptider. Det är exempelvis vanligt med 12 och 24 månaders löptid.