Välj en sida

Exempel på måleritjänster

Vad gör en målare utöver att måla om fasader på bostadshus? Tjänsteutbudet är relativt brett och här hittas flera tjänster som många inte ens förknippar med måleriyrket. Följande tjänster är tagna från malarestockholm.nu men kan hittas hos de flesta målare i Stockholm.

  • Trapphusmålning

Trapphusmålning sker både vid nybyggnationer samt vid större renoveringar. Hur ofta det sker avgöras av fastighetsägaren. Är det bostadsrätter är det därmed styrelsen som avgör när trappmålning ska ske medan det vid hyresrätter är fastighetsägaren och förvaltaren. Det är få målare som enbart har trapphusmålning i sitt utbud men det finns målare i Stockholm som nästan enbart specialiserat sig på detta. Det är däremot vanligare att det är ett komplement.

  • Målning inomhus

Vill du renovera hemma och tapetsera eller måla om? Gör du det själv eller anlitar du en målare? Målare kan både sätta upp tapet och måla väggarna. Allt efter kundens önskemål. Det är relativt små jobb och det kan i vissa fall vara svårt att få tag på en målare som vill måla enbart ett enda rum. Detta inte minst i städer där bristen är stor på hantverkare. Det är exempelvis betydligt svårare att hitta en målare i Stockholm som kan utföra mindre arbeten mot om man söker i en mindre stad.

  • Brandskyddsfärg

Det är få målare som presenterar arbeten med brandskyddsfärg som en tjänst. Detta åtminstone om man ser på de företag som primärt vänder sig mot privatpersoner. Det är däremot en av de tjänster som malarestockholm.nu nämner.

Brandskyddsfärg kan både användas av privatpersoner och företag. Inom industrier är det extra viktigt att brandskyddsfärg används för att skapa ett tydligare skydd mot eld och värme. Att applicera brandskyddsfärg själv är inget som rekommenderas eftersom det är noga hur denna applicering sker. Om man gör det på fel sätt kommer färgen inte ge det skydd som är förväntat.

  • Målning av luckor

Renovera inte hela köket – välj istället att måla om luckorna. Ta in en offert från en målare och ställ detta mot offerter från snickaren gällande hela köksrenoveringen. Eller kanske en viss kombination med vissa förbättrade åtgärder, ommålning av luckor och därmed ett klart ansiktslyft för köket. Kom ihåg att alltid ta in offerter från flera målare i Stockholm – Det skiljer stort i pris!

(Detta är enbart några av de tjänster som en skicklig målare kan erbjuda och som presenteras på malarestockholm.nu. För mer info – besök hemsidan)