Välj en sida

Att jobba som arkitekt

Att arbeta som arkitekt innebär att man arbetar inom ett kreativt yrke. Det kräver att man tar sig igenom en ganska tuff utbildning, men det innebär också att goda möjligheter till en bra lön – och att man får arbeta med någonting man tycker om.
Det man gör, är att rita byggnader av olika slag. Det kan vara allt från lägenheter och villor till affärslokaler, myndighetsbyggnader och kontor. Således kan kommuner, företag eller privatpersoner vara dina uppdragsgivare.

Mer kundkontakt för dagens arkitekter

Idag är god kundkontakt mycket viktigt. Många vill jobba med en arkitekt som kan vara med dem från idé, till slutresultat. När https://arkitektbyrå.nu berättar hur de jobbar, talar de bland annat om introduktionsmöten, idéskisser och löpande kontakt genom hela uppdraget. Uppdragen som arkitekter åtar sig behöver inte vara nybyggnationer, utan det kan också handla till- eller ombyggnader samt modernisering av äldre fastigheter.

Som arkitekt har man en rad olika perspektiv att ta hänsyn till. Det ställs önskemål och krav om bland annat det tekniska, ekonomiska, ekologiska och estetiska. Samtidigt jobbar man ofta i grupper på en arkitektbyrå, och man kan således ta hjälp av kollegor och chefer. Ett vanligt arbetssätt på en arkitektbyrå för större projekt, är att man samordnar de olika delarna i ett byggprojekt för att i slutändan bilda en fungerande helhet.

Det är ett yrke som många ser upp till, men det krävs också en femårig utbildning för att ta sig dit. Bara att ta sig in på utbildningen kan vara svårt. Vid studier på heltid är det fem år som gäller, men det finns möjlighet att avlägga kandidatexamen efter tre år.

Hur mycket man tjänar som arkitekt beror på ett antal faktorer, bland annat om du jobbar i offentlig sektor eller på privat arkitektbyrå. Medellönen tio år efter examen kan variera från all mellan 33 000 kronor och 54 000 kronor i månaden. Lägsta rekommenderade ingångslön (enligt Sveriges Arkitekter) för nyutexaminerade var 32 000 kronor år 2019.
För nyutexaminerade arkitekter råder det idag balans på arbetsmarknad. Det utbildas ungefär lika många som det efterfrågas av arkitektbyråer och aktörer i offentlig sektor. För erfarna är det dock brist – och den som har jobbat som arkitekt en tid har troligen inga problem att byta arkitektbyrå om man så önskar.
Lycka till med att bli arkitekt!