Välj en sida

Cbifastigheter

Denna webbplats tar upp varierade aspekter av ekonomi. Såväl investeringsfrågor som räntor är föremål för hantering. Att investera i en mindre hyresfastighet kan vara en långsiktig investering som kan generera en hög avkastning i form av hyresintäkter. Men främst ska du fundera över vilken typ av hyresgäster som kan vara lämpliga för fastigheten och dess omgivning. Om du väljer att investera i en lantligt belägen hyresfastighet kommer dina hyresgäster med största sannolikhet bestå av småbarnsfamiljer som vill fly stadens stress. Om du däremot väljer att investera i en fastighet som är belägen i de mer centrala delarna av en tätort kommer dina potentiella hyrestagare med stor sannolikhet bestå av ungdomar som vill ha nära till nöjesliv och butiker. Därför bör du noga väga för- och nackdelar med fastighetens geografiska läge i förhållande till vilken typ av hyresgäster du vill ha. Småbarnsfamiljer är i regel lugna men kan ha synpunkter på din fastighet som påverkar deras trevnad. Ungdomar har inte samma krav på sin boendeform men kan däremot vara ett störande moment för dina övriga hyresgäster.

Investeringskostnader för mindre hyresfastighet

Som alla andra fastighetsaffärer kan priserna variera ordentligt mellan en hyresfastighet och en annan. Principen för att göra en så bra fastighetsinvestering som möjligt är att inte skynda på fastighetsaffären utan istället i lugn och ro förhandla med flera fastighetsägare.
Och naturligtvis bör du även väga fastighetens olika för- och nackdelar mot varandra innan du bestämmer dig för att skiva under några köpehandlingen. För dig som nybliven fastighetsägare är det mycket viktigt att du verkligen trivs med din nya hyresfastighet och ser potentialen i den. Det är också viktigt att den på sikt kommer ge dig optimal avkastning i form av hyresintäkter från dina hyresgäster. Ett gott råd är att ta kontakt med en fastighetsbyrå som du känner förtroende för. Fastighetsbyrån kan komma med goda råd och samtidigt hjälpa dig genom den omfattande processen. Därför är ett gott samarbete med en fastighetsbyrå ofta en god investering för dina kommande fastighetsaffärer. Du betalar snart tillbaka provisionen med den vinst du gör på en riktigt bra fastighetsaffär.

Bolag eller privat

Innan du genomför ditt första fastighetsköp är det viktigt att du har en buffert för ökande räntekostnader samt för att täcka ökande kostnader vid ett krävande låneklimat. Fastigheten kommer även tidvis att vara en illikvid tillgång. Om du försöker sälja fastigheten mitt i en rådande kris kommer du märka att de kan vara nästintill omöjligt. Därutöver är transaktionskostnaderna för försäljningen höga. Därför gäller det att tänka mycket långsiktigt vid fastighetsinvesteringar. Lycksökare som tror sig kunna göra snabba och stora förtjänster kan lätt förlora stora belopp. Som småskalig investerare bör du välja att köpa privat snarare än genom ett bolag. Den främsta anledningen är att vid köp av fastighetsbolag medföljer ofta latenta skatteskulder. Dessutom är fastighetens vinster låsta i bolaget. Om du vill ta ut vinsterna som utdelning i bolaget kommer du att bli dubbelbeskattad och får därför betala hela 60 procent av vinsten i skatt. Om du än ändå väljer att göra fastighetsinvesteringen genom ett fastighetsbolag är det bättre att vänta 10 år med försäljningen och sedan sälja hela fastighetsbolaget.

Sökmotoroptimering

Du har säkert inte heller missat att det är av största betydelse att finnas närvarande på internet. Det sägs även att man inte finns, om man inte har ett sätt att presentera sig på nätet. Det beror på att kommunikation med kunder och hur man pratar om sina produkter och tjänster, i slutändan handlar om att nå fram till dem. Om konsumenten inte känner till vem du är, eller inte ens känner igen dig i form av din logotyp, namn eller produkt, så är det även svårt att sälja in ditt koncept. Å andra sidan om de sett dig på nätet upprepade gånger, så känner de automatiskt igen dig och bygger ett typ av förtroende för dig. Så hur tar du dig det första steget på denna väg? Jo, genom att marknadsföra dig online.

Hur får du folk att hitta dig?

Det kanske mest aktuella sättet att visa vem du är för din målgrupp och även få dem att hitta dig, är att göra ett omfattande arbete med din så kallade SEO (Search Engine Optimization). Det innebär att du anpassar din hemsida och dess innehåll för att svara till det som sökmotorer vill se på en hemsida för att ranka dig högt i deras sökresultat. Skriver en potentiell in sökord som är relaterade till dig, vill du givetvis att du och dina lösningar skall synas som attraktiva val för dem.  Denna sökmotoroptimering innebär praktiskt taget för dig följande:

  • Du behöver ha välskriven unik text på varje sida.
  • Ha gärna en blogg med artiklar som är relaterade till ditt område. På detta sätt kan du inkludera sökord enligt SEO-vänliga strategier i större omfattning.
  • Inkludera företagsvideo på hemsidan. Förutom att det är bra SEO-mässigt, fångar det även dina besökare på hemsidan snabbare än en text.
  • Länka mellan olika sidor i dina texter.
  • Få andra sidor att länka till din sida.

Hur ska du börja detta projekt?

Numera finns det välutformade plugins att använda sig av när man bygger sin hemsida, som guidar dig till en SEO-anpassad sida. Det kan dock vara ett omfattande arbete beroende på hur mycket man haft detta i åtanke vid starten. Ett förslag är att anlita en professionell inom området för att kika på hur din sida ser ut, och sedan ge dig konkreta riktlinjer i vad du bör göra för att få en bra början. Lycka till med din digitala marknadsföring!